پروژه طراحی محوطه در تهران

محل پروژه: پیشوا

نام کارفرما: جناب رضایی

طراحی معماری: گروه معماری تهران گاردن

متراژ:

سال طراحی و اجرا: 1402

پروژه های مرتبط

امتیازتان را با ما به اشتراک بگذارید
فهرست
مشاوره نیاز دارید؟ تماس بگیرید